Dichiarazione privacy


reCAPTCHA

Al fine di proteggere i dati che inserisci tramite i formulari di questo sito, utilizziamo il servizio reCaptcha di Google Inc. (Google). Questo servizio verifica che tu sia una persona per evitare che alcune delle funzioni del sito vengano (ab)usate da parte di robot spam (in particolare nella sezione commenti). L'utilizzo di questa funzione implica che il tuo indirizzo IP e gli altri dati richiesti da Google per il servizio Google reCaptcha. In ogni caso, all'interno degli stati membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP viene troncato e reso anonimo prima della trasmissione da parte di Google. Solo in casi eccezionali l'indirizzo IP viene inviato per intero ad uno dei server di Google negli Stati Uniti e troncato una volta ricevuto. Google utilizza poi queste informazioni per verificare a nome nostro come stai utilizzando il nostro sito. L'indirizzo IP fornito da reCaptcha non verrà aggregato con nessun altro dato in possesso a Google.
La raccolta di questo dato è soggetta alle norme in materia di protezione dei dati di Google (Google Inc.). Per ulteriori informazioni sulla normativa sulla privacy di Google visita: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Utilizzando il servizio reCaptcha autorizzi Google a processare i tuoi dati allo scopo e nella maniera di cui sopra.


 

Работим по европейската програма "Еразмус +" на тема:

 “Училищата като част от миналото, настоящето и бъдещето на своите столици“

ID - 2016-1-BG01-KA201-023726

Координатор:

Първа английска гимназия, София

Партньори:

БНУ “Асен и Илия Пейкови“, Рим  и  Грийв Гимназиум, Копенхаген

Предстои гостуване в Рим на участниците в проекта от 1 до 6 ноември 2017 г.

 

 Р                             РИМ

 

Българското училище "Асен и Илия Пейкови" в Рим е създадено през 2014 година от родолюбиви и ентусиазирани родители в отговор на осъзнатата нужда от структурирано и систематично обучение по български език и литература, история, география, култура и традиции на България за деца, живеещи в Италия.

От септември 2017 г. занятията се провеждат на piazza Borgoncini Duca, 5 (до Ватикана).

От 2015 година БНУ "Асен и Илия Пейкови" е член на Асоциацията на неделните училища в чужбина, а от 2016 г. е вече едно от иновативните училища на България.

        ЕТУН           НЕТУНО

 

От 2016 г. българското училище "Асен и Илия Пейкови" отвори врати и в градчето Нетуно, в близост до Рим, където се намира една от най-големите български общности на Апенините. Деца от близките градчета Анцио, Тор Сан Лоренцо, Ардея и Априлия се събират всяка неделя за редовните занятия още от 2011 г. 

След многократни промени в управлението на най-старото и многобройно училище в Италия,  днес то продължава да расте и да се развива. Стремежът на преподавателския екип е да прилага методи на обученiие, съобразени с мирогледа и убежденията на учениците, стимулирайки инициативността и самоятелността.

                   ЛАДИСПОЛИ

 

През септември 2017 г. към  училището  се присъединява и съществуващото вече училище и в Ладисполи.

Там се обучават деца предимно от началните и средните класове.

Преподавателският екип е местен и позволява по-добра спойка с общността.

Целта е да бъдат обхванати възможно по-голям брой ученици в систематизирано обучение, в което да се прилагат принципите на достъпност, равнопоставеност и взаимопомощ и в което се подпомага интегрирането в обществото и мобилността на учениците. 

 

 


Занятията се провеждат:

Рим-всяка събота от 14.00 до 18.00 ч.

piazza Borgoncini Duca, 5

 

Нетуно-всяка неделя от 10 до 14 ч. 

via S.Benedetto Manni, 6-Nettuno (RM)

 

Ладисполи-всяка събота

Контакти:

Детелина Кирилова

(Директор на училището)

тел. 0039/3278210061

 

Венета Ненкова

(Президент на Асоциацията)

 Тел.0039/348 35 30 943

 

Mail:scuolabulgara@gmail.com