Преподаватели

Детелина Кирилова

Административен директор на училището и преподавател по български език. Завършва Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски”със специалност българска филология. Магистър по психология. Упражнява активна преподавателска дейност в България от 1998 до 2010 г.

 

 

Наталия Босолова 

Заместник директор на училището. Завършва Великотърновски Университет "Св.Св.Кирил и Методий" със специалност предучилищна и начална педагогика. Магистър по психология.

 

 

Десислава Йосифова

Преподавател по български език и литература.Завършва СУ"Св.Климент Охридски"със специалност българска филология.Преподава от 2011 година в българското училище в градовете Рим и Нетуно.

 

 

Димитринка Йосифова

Завършва ВПИ(ЮЗУ"Неофит Рилски")-Благоевград,специалност начална училищна педагогика с трудово обучение.В България провежда активна преподавателска дейност в периода от 1981до2008година.В БНУв град Нетуно е от 2013година.

 

Даниела Колева

Преподавател по музика и народни танци. Завършва Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив с квалификации за преподавател по музика в детска градина, начален, среден и горен курс. Преподавател по пиано и солфеж. Упражнява многодишна преподавателска дейност в България в музикални школи и училища.

 

Наталия Георгиева

Преподавател  в начален курс от 2018 година. Завършва Тракийския Университет в Стара Загора със специалност предучилищна и начална педагогика. 

 

Людмила Русева

Преподавател по български език и литература. Завършва НГДЕК и българска филология в Софийски университет

"Климент Охридски". Преподавател по български език, литература и история на изкуството в Националната художествена гимназия в София. Сътрудник на българския вестник в Италия ,,България експрес".

 

 

Калина Белчева

Основател и президент на Българо-италиански културен център в град Салерно. Завършва Философия във Великотърновския Университет "Св.св.Кирил и Методий". Магистър по Политология. Преподавател по Български език и Литература в БНУ"Асен и Илия Пейкови" Салерно.

 

 

Петя Ненкова

 

Завършва Югозападен университет "Неофит Рилски" в Благоевград - специалност Предучилищна педагогика - магистърска степен. Упражнява професията Детски учител от 1991 до 1994 и паралелно с това формира детски експериментален театър. От 1995 живее в Италия.

 

Пиерета Танкова

Преподавател по български език и литература в прогимназиален етап. Завършва българска филология в Пловдивския университет "Паисий Хелендарски".

Венета Ненкова

Основател и президент на Културна асоциация "Паралел 43", администрираща училище "Асен и Илия Пейкови" в Рим.

Завършва Културология във ВСУ „Ч. Храбър” Варна, със специалности  „Журналистика” и „Арт Мениджмънт”.

В Рим завършва театрална режисура. Работи в българската секция на радио Rai International до нейното закриване.

Работи като Гл.Редактор на вестника на българите в Италия „България екскпрес” до 2007, лицензиран екскурзовод за Рим  и Ватикана. Сътрудник на радио Ватикана. 

 

 Завърши участието на училището в европейската програма "Еразмус +" 2016 -2018 г. на тема: 

“Училищата като част от миналото, настоящето и бъдещето на своите столици“ ID - 2016-1-BG01-KA201-023726,

заедно с Първа английска гимназия, София (Координатор)  и  Грийв Гимназиум, Копенхаген.

Занятията се провеждат:

Рим-всяка събота от 14.30 до 18.30 ч.

piazza Borgoncini Duca, 5

Нетуно-всяка неделя от 10 до 14 ч. 

via S.Benedetto Manni, 6-Nettuno (RM)

Ладисполи- събота от 14.30 до 18.30

piazza G.Falcone - 00055 Ladispoli (RM)

Кастильоне дел Лаго - неделя от 14.30 до18.30 ч. -

Салерно -  неделя 9.30 до 13.30 и от 14.30 до 18.30 - via Picenza,30, 84131 Salerno(SA)

Контакти:

Детелина Кирилова

(Директор на училището)

тел. 0039/3278210061

 

Венета Ненкова

(Президент на Асоциацията)

 Тел.0039/348 35 30 943

 

Mail:scuolabulgara@gmail.com