Училище

В българското неделно училище „Асен и Илия Пейкови” в Рим се изучават: Български език и литература, История на България, География на България, Музика, Роден край,  Човек и общество. Занятията за всеки отделен клас  се провеждат веднъж седмично.


В началото на учебната година за всеки ученик трябва да бъде попълнен и предаден формуляр за записване, който ще откриете в графата УЧИЛИЩЕ. След изпращането му, ще получите обратен мейл с потвърждение. В случай, че не получите такъв, най-любезно Ви молим да се свържите с нас.


Българското неделно училище „Асен и Илия Пейкови” в Рим е дружество с идеална цел, което се финансира чрез МОН, членски внос и дарения.

 

Училищното настоятелство назначава учители с необходимия образователен ценз, чиито роден език е българският. Изборът е въз основа на подадените от тях документи и проведено интервю.


Учебната програма, както и ваканциите, съвпадат с тези на училищата в Рим.
 

 Завърши участието на училището в европейската програма "Еразмус +" 2016 -2018 г. на тема: 

“Училищата като част от миналото, настоящето и бъдещето на своите столици“ ID - 2016-1-BG01-KA201-023726,

заедно с Първа английска гимназия, София (Координатор)  и  Грийв Гимназиум, Копенхаген.

Занятията се провеждат:

Рим-всяка събота от 14.30 до 18.30 ч.

piazza Borgoncini Duca, 5

Нетуно-всяка неделя от 10 до 14 ч. 

Ладисполи- събота от 14.30 до 18.30

piazza G.Falcone - 00055 Ladispoli (RM)

Кастильоне дел Лаго - неделя от 14.30 до18.30 ч. 

Салерно -  неделя 9.30 до 13.30 и от 14.30 до 18.30 

Контакти:

Детелина Кирилова

(Директор на училището)

тел. 0039/3278210061

 

Венета Ненкова

(Президент на Асоциацията)

 Тел.0039/348 35 30 943

 

Mail:scuolabulgara@gmail.com