Родители

Родителски съвет на БНУ "Асен и Илия Пейкови" Рим за учебната 2017/2018 г.

 

1. Бирсен Халилова- Председател 

2. Мина Говедарска- Член

3. Юлияна Атанасова- Член

Родителски съвет на БНУ "Асен и Илия Пейкови" Рим за учебната 2016/2017 г.

 

1. Венцислава Скану - Председател 

2. Юлияна Атанасова - Член

3. Бирсен Халилова - Член

Родителски съвет на БНУ "Асен и Илия Пейкови" Рим за учебната 2015/2016 г.

 

1. Наталия Босолова - Председател 

2. Свилена Георгиева - Член

3. Бирсен Халилова - Член

4. Виктория Войнова - Член

5. Ева Спасова - Член

Родителски съвет  на БНУ„Асен и Илия Пейкови“ за учебната 2014–2015 година:

 

Председател – Юлияна Атанасова   

Заместник председател – Росица Николова

Секретар – Магдалена Чолакова – Качарова

 

 

 

 

 

 

 

Работим по европейската програма "Еразмус +" на тема:

 “Училищата като част от миналото, настоящето и бъдещето на своите столици“

ID - 2016-1-BG01-KA201-023726

Координатор:

Първа английска гимназия, София

Партньори:

БНУ “Асен и Илия Пейкови“, Рим  и  Грийв Гимназиум, Копенхаген

Предстои гостуване в Рим на участниците в проекта от 1 до 6 ноември 2017 г.

 

 Р                             РИМ

 

Българското училище "Асен и Илия Пейкови" в Рим е създадено през 2014 година от родолюбиви и ентусиазирани родители в отговор на осъзнатата нужда от структурирано и систематично обучение по български език и литература, история, география, култура и традиции на България за деца, живеещи в Италия.

От септември 2017 г. занятията се провеждат на piazza Borgoncini Duca, 5 (до Ватикана).

От 2015 година БНУ "Асен и Илия Пейкови" е член на Асоциацията на неделните училища в чужбина, а от 2016 г. е вече едно от иновативните училища на България.

        ЕТУН           НЕТУНО

 

От 2016 г. българското училище "Асен и Илия Пейкови" отвори врати и в градчето Нетуно, в близост до Рим, където се намира една от най-големите български общности на Апенините. Деца от близките градчета Анцио, Тор Сан Лоренцо, Ардея и Априлия се събират всяка неделя за редовните занятия още от 2011 г. 

След многократни промени в управлението на най-старото и многобройно училище в Италия,  днес то продължава да расте и да се развива. Стремежът на преподавателския екип е да прилага методи на обученiие, съобразени с мирогледа и убежденията на учениците, стимулирайки инициативността и самоятелността.

                   ЛАДИСПОЛИ

 

През септември 2017 г. към  училището  се присъединява и съществуващото вече училище и в Ладисполи.

Там се обучават деца предимно от началните и средните класове.

Преподавателският екип е местен и позволява по-добра спойка с общността.

Целта е да бъдат обхванати възможно по-голям брой ученици в систематизирано обучение, в което да се прилагат принципите на достъпност, равнопоставеност и взаимопомощ и в което се подпомага интегрирането в обществото и мобилността на учениците. 

 

 


Занятията се провеждат:

Рим-всяка събота от 14.00 до 18.00 ч.

piazza Borgoncini Duca, 5

 

Нетуно-всяка неделя от 10 до 14 ч. 

via S.Benedetto Manni, 6-Nettuno (RM)

 

Ладисполи-всяка събота

Контакти:

Детелина Кирилова

(Директор на училището)

тел. 0039/3278210061

 

Венета Ненкова

(Президент на Асоциацията)

 Тел.0039/348 35 30 943

 

Mail:scuolabulgara@gmail.com