Международно Младежко Биенале 2020-2021

 Основната цел на форума е съживяване на колективната памет на българските общности по света посредством възстановяване на материалните и нематериални културни паметници (като обичаи, традиции, художествени творби, архитектурни паметници, исторически места, личности, храмове и т.н.), които са пръснати из различните краища на света, където живеят наши сънародници. С помощта на преподавателите от българските училища в чужбина, децата и учениците ще се превърнат в изследователи, откриватели и пазители на българските следи, останали от миналото в регионите, където пребивават. Художествените творби, с които участниците ще кандидатстват, трябва да представят някоя българска следа в държавата, града или местността, които населяват. Възстановявайки знанието за тези следи, те ще ги преоткрият в настоящето, за да ги пренесат и съхранят в бъдещето.

Специфичните цели са:

1. Насърчаване на интерес у младото поколение към културно – историческото наследство на българите и тяхната роля в контекста на европейската и световна култура.

2. Насърчаване на изследователския дух на участниците и стимулиране на творческия им заряд и въображение;

3. Формиране на чувството за принадлежност на децата и младежите от българските общности в чужбина към родината на техните деди, съхранявайки родовата памет.

4. Осигуряване на възможности за изява на младите творци, които чрез различни художествени средства и похвати пресъздават личното си виждане за откритите български следи извън пределите на България.

 

Регламент:

Конкурсът е индивидуален и колективен. Могат да участват деца и ученици от 6 до 18 год.,от всички български училища в чужбина, разпределени в три възрастови групи:

Първа възрастова група – 6 – 10 г. ;

Втора възрастова група - 11 – 14 г.;

Трета възрастова група - 15 - 18 г.

 

Тема на международното биенале:

Българските следи по света – с палитра, камера и слово

 

Участниците могат да участват в конкурса с една творба индивидуално или колективно.

Всяка творба задължително трябва да съдържа кратка презентация на български език (до половин страница), в която се описва българската следа, свързана с мястото, където се намира, причините за нейното присъствие там и други итересни факти.

 

Всяка творба се придружава от формуляр за участие, който да съдържа:

- трите имена на автора;

- клас, възраст;

- училище и ръководител;

- точен адрес, телефон на ръководителя или родителя;

- опис на изпратената творба.

 

Условия за участие:

Участващите в конкурса творби трябва до момента да не са публикувани в интернет, в списания или в други медии.

Собствеността върху тях да не се прехвърля, нито предоставя на трети лица, без съгласието на организаторите.

Организаторите запазват правото си да не допускат до участие в конкурса творби, които са извън темата на конкурса.

До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация във формуляра за участие.

 

Приемане на регламента на конкурса

С изпращането на творбите и попълненият коректно формуляр за участие, участниците декларират, че са запознати

с регламента на биеналето и го приемат.

 

Жанров обхват на творбите:

- живопис

- графика/рисунка

- авторски филм

 

Критерии за оценяване:

- познания и разбиране на темата;

- находчивост и въображение;

- умение за работа с избраните художествени материали и изразни средства.

 

1.1. Живопис

Материали и техники: по избор.

Формат: А 4 или блок № 4; 35 х 50 см – без паспарту.

 

1.2. Графика/рисунка

Материали и техники: по избор.

Формат: А 4 или блок № 4; 35 х 50 см – без паспарту.

 

1.3. Авторски филм – заснет и монтиран от деца с различни устройства:

мобилен телефон, фотоапарат, камери с продължителност до 6 минути.

Участниците се състезават в 6 категории:

1 категория: филми, в които участват деца на възраст до 11 години

- индивидуални

- колективни

2 категория: филми, създадени от деца и младежи между 12 и 15 години

- индивидуални

- колективни

3 категория: филми, създадени от младежи между 16 и 18 години

- индивидуални

- колективни


Краен срок

Краен срок за изпращане на художествените произведения и филмите – 1 юни 2021 г. на email: scuolabulgara@gmail.com и на адрес:

AC”Paralel 43”

via Fulvio Bernardini, 50

00142 Roma

ITALIA

 

Номинации и награди

Участващите творби в конкурса ще бъдат оценени от жури, съставено от български професионалисти художници, писатели и режисьори, живеещи и творящи в България и чужбина. Критериите за оценка са: принадлежност към темата на биеналето, изпълнение, оригиналност, емоционално въздействие.

Творбите на всички участници ще бъдат включени в тематичен албум, за да бъдат съхранени тези ценни знания във времето. Всеки участник ще получи по един екземпляр от него, както и грамота за участие.

Творбите, участващи в биеналето ще бъдат експонирани на специално организирана изложба в Рим на 1 ноември 2021 г. - по повод Деня на народните будители, където ще бъдат обявени и резултатите.
Същата изложба ще бъде представена през юли 2022 г. в София, където участниците ще могат да получат лично или чрез представители на отделните училища своите награди на официалното откриване на изложбата. Деня и часа на откриването на изложбата в София ще бъде допълнително уточнен.

Информация за наградените творби, както и за наградите ще бъде публикувана във вестник „Азбуки“ и на сайта на БНУ „Асен и Илия Пейкови“ Рим, в графата конкурси: www.scuolabulgara.jimdo.com.

Наградният фонд ще бъде предоставен от български и международни организации под формата на предмети и ваучери за уикенди в България.

 

Споразумение

С изпращането на своите произведения и заявката на електронната поща за биеналето се приема, че участникът дава изричното си съгласие те да бъдат използвани по преценка на организаторите както в периодичния печат, така и в рекламни материали, популяризиращи международния форум; да участват в презентации в интернет пространството и в печатните и електронни издания на медийните партньори.

С участието си в конкурса авторите на отличени или наградени творби преотстъпват безвъзмездно на организаторите всички имуществени и неимуществени авторски права върху представените творби, ако изрично не е уговорено друго.

Общите и специфични за това биенале условия и изпратеният формуляр за кандидатстване от кандидата имат силата на договор между двете страни с всички права и задължения, произтичащи от Закона за задълженията и договорите в Република България.

 

Съхранение на личните данни

Предоставените лични данни ще бъдат ползвани единствено за целите на биеналето, в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на участниците в международното биенале и съответното им номиниране.

 

За информация:

БНУ“Асен и Илия Пейкови“ Рим

Ass.Culturale “Paralel 43”

via Fulvio Bernardini, 50

00142 Roma

ITALIA

www.scuolabulgara.jimdo.com

scuolabulgara@gmail.com

tel.+39 3483530943 или + 359 888 06 05 72

От 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. българско време.

 

 

Конкурси 2016

                                                                         "На какво се смеем?"

                   РЕГЛАМЕНТ

 

Всяка сутрин сътворяваме живота  си отново. Отваряме очи, поглеждаме, тръгваме и… Ако бързаме и не внимаваме, може да се спънем и да паднем, нали? Но бързо се изправяме и изтупваме прахта от дрехите си и продължаваме. А, ако случайно някой ни види? Тогава какво?  Най-добре е да му се усмихнем  и да му кажем: „Ти да не помислиш, че съм паднал? Не… Аз така си слизам.”

Всеки ден правим грешки и нека да се опитаме да ги превърнем в смешки. Защо ли? Защото: 

 

Когато се смееш на себе си – значи мислиш.

Когато  мислиш – значи можеш да избираш.

Когато избираш  – значи искаш  да се промениш или не.

Когато се промениш  – значи можеш да успееш и да се посмееш…

Да успееш да постигнеш всичко, в което вярваш.

 

Смехът е този палавник,  който  живее в сърцата ни. Той се ражда заедно с нас, с нашия глас и ни следва до последния час. Когато тръгнем на училище, смехът се учи с нас.Така прераства в неповторимо чувство за хумор. Въоръжени с него, хората могат да побеждават злините, да изкачват житейските планини и да прогонват страха и тъгата. Смехът оцветява мислите ни и ни прави по-добри и по-здрави. Ние, българите, обичаме да се смеем, където и да живем по света .

У всички нас, малки и големи, живее по един водач, достоен да ръко-води другите.

Но, за да го направим успешно, първо трябва да се научим да се смеем  над себе си.

Защото всички ние сме надарени с божествено въображение, за да превърнем живота си в забавление.

 

Чл.1 Цели на конкурса 

Настоящият конкурс има за цел да улови смехоусещането на младите българи в чужбина. Да го развие творчески като заздрави връзката му с народното творчество. Днес овощната градина на България се простира далече извън нейните граници. Утре плодовете на тази градина ще помогнат на българския етнос да пребъде в своята харизма.

Материалите на победителите от конкурса ще бъдат представени в сборник „Сладки смешки с правописни грешки”. Ще бъде изготвена и аудиo-книга «Сладки смешки с правописни грешки» със записи от изпълненията на авторите. Темата е свободна, а грешките е желателно да не бъдат повече от две-три. Желателно е да са смешни! 

 

Чл. 2 Тема на конкурса

Темата на конкурса е : НА КАКВО СЕ СМЕЕМ?

 

Чл.3  Условия за участие

Всяка писмена работа следва да бъде оригинална авторска творба и да е написана на български език, шрифт Times New Roman 12

Формат : Разказ, стих, може и с авторска илюстрация,Word doc.

Очакваме и вашия звуков файл във формат МР3

Обем : От 3 реда до 33 реда, стига да са разсмели при прочита цялото ви семейство.

А ако са се разсмели и вашите съученици, това ще бъде върха!

 

Чл. 4 Възраст на участниците

Участниците ще бъдат разделени в 3 групи.

група – от 6 до 11 год.

група – от 12 до 15 год.

група – от 16 до 19 год.

 

Чл. 5 Срок за провеждане на конкурса

Начало 1 януари 2016 г.

Край 15 април 2016 г.

Продължителност – 80 дни + 1 високосен

 

Чл. 6 Обявяване на резултатите

1 май 2016 г.

 

Член 7 : Материалите за конкурса изпратете на адрес:

e-mail: info@diyo-coach.com

e-mail: scuolabulgara@gmail.com

 

С пълните данни на участника:

Трите имена

Възраст

Държава, град

Родител – настойник

Име на училището (агенцията, асоциацията), в което учи.

Адрес на електронна поща и домашен телефон.

 

Чл.8 Организатор на конкурса

Културна Асоциация „Паралел 43”

www.scuolabulgara.jimdo.com

 

Автор на конкурса:

Димитринка Йорданова

 

Чл. 9 Отговорност

Организаторите не носят отговорност в случай на загуба или увреждане на изпратения писмен материал.

 

Чл. 10 Лауреати и резултати от конкурса

Официално жури

с председател –  писателя Румен Иванчев

и членове – Анна Мария Петрова-Гюзелева, Жана Яковлева, Борислава Чакринова и Милена Рачева

ще обяви имената на победителите във всяка възрастова група.

 

Резултатите ще бъдат разгласени официално на 1 юни  2016 г. и представени в сайта на Културна Асоциация „Паралел 43”.

Победителите ще бъдат уведомени писмено.

 

Чл. 11 Категории и награди

Ще бъдат излъчени победители в трите възрастови групи:

Първа категория - от 6 до 11 год.

Втора категория - от 12 до 15 год.

Трета категория - от 16 до 19 год.

 

Ще бъдат връчени награди за всяка категория, както следва :

I място – грамота и материална награда

II място – грамота

III място – грамота

 

Наградният фонд се осигурява от Културна Асоциация „Паралел 43”

 

Чл.11 Други разпоредби

Творбите не се връщат. Участниците отстъпват всички права и разрешават разпространението на творбите в рамките на настоящия конкурс (медии, статии, албуми и др.), както и за промоция на конкурса през следващите години.

 

 Завърши участието на училището в европейската програма "Еразмус +" 2016 -2018 г. на тема: 

“Училищата като част от миналото, настоящето и бъдещето на своите столици“ ID - 2016-1-BG01-KA201-023726,

заедно с Първа английска гимназия, София (Координатор)  и  Грийв Гимназиум, Копенхаген.

Занятията се провеждат:

Рим-всяка събота от 14.30 до 18.30 ч.

piazza Borgoncini Duca, 5

Нетуно-всяка неделя от 10 до 14 ч. 

Ладисполи- събота от 14.30 до 18.30

piazza G.Falcone - 00055 Ladispoli (RM)

Кастильоне дел Лаго - неделя от 14.30 до18.30 ч. 

Салерно -  неделя 9.30 до 13.30 и от 14.30 до 18.30 

Контакти:

Детелина Кирилова

(Директор на училището)

тел. 0039/3278210061

 

Венета Ненкова

(Президент на Асоциацията)

 Тел.0039/348 35 30 943

 

Mail:scuolabulgara@gmail.com