Организация

Българското училище "Асен и Илия Пейкови" в Рим, се ръководи от културна асоциация с идеална цел "Paralel 43" . То е първото заведение в Италия член на АБУЧ (Асоциация на българските училища в чужбина).

Редовни членове на асоциацията са родителите/настойниците на децата, записани в училището. За почетен член може да бъде прието лице или организация с особени заслуги и принос към сдружението.

Висш орган на управление на сдружението е Общото събрание на членовете, което се свиква най-малко веднъж годишно. Общото събрание избира Управителен съвет, който на доброволен принцип ръководи работата на сдружението.

Училището се ръководи от училищен съвет съставен от Изпълнителен Директор, Административен Директор и Заместник Директор. Управителният съвет управлява учебната дейност и отговаря за всички въпроси, свързани с учебния процес. Сдружението се финансира чрез членски внос и учебни такси, Министерството на образованието и науката в България, субсидии и проекти, както и от дарения от фирми и частни лица.

Сдружението и ръководеното от него училище са неутрални към политически, етнически и расови различия. Освен ръководенето и управлението на българско училище, сдружението си поставя за цел да разпространява и популяризира българската култура и традиции в Италия.

 Завърши участието на училището в европейската програма "Еразмус +" 2016 -2018 г. на тема: 

“Училищата като част от миналото, настоящето и бъдещето на своите столици“ ID - 2016-1-BG01-KA201-023726,

заедно с Първа английска гимназия, София (Координатор)  и  Грийв Гимназиум, Копенхаген.

Занятията се провеждат:

Рим-всяка събота от 14.30 до 18.30 ч.

piazza Borgoncini Duca, 5

Нетуно-всяка неделя от 10 до 14 ч. 

via S.Benedetto Manni, 6-Nettuno (RM)

Ладисполи- събота от 14.30 до 18.30

piazza G.Falcone - 00055 Ladispoli (RM)

Кастильоне дел Лаго - неделя от 14.30 до18.30 ч. -

Салерно -  неделя 9.30 до 13.30 и от 14.30 до 18.30 - via Picenza,30, 84131 Salerno(SA)

Контакти:

Детелина Кирилова

(Директор на училището)

тел. 0039/3278210061

 

Венета Ненкова

(Президент на Асоциацията)

 Тел.0039/348 35 30 943

 

Mail:scuolabulgara@gmail.com