След задълбочено разглеждане на писмените работи, комисията единодушно реши да удостои с награда  в конкурса за есе

„Моята харизма – България”в съответните възрастови групи:

 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - от 8г. -11г.

1място -Християна Любомирова Иванова, 10 години

„Моята приказка за България”

Българско училище „Христо Ботев“ e.V.

Германия, Аугсбург

 

2 място -Петър Руменов Райков, 11 години

„Моята приказка за България”

Българско училище „Христо Ботев“ e.V.

Германия, Аугсбург


Забележка: Грамотите ще се изпратят на г-жа Цветелина Райкова, преподавател на децата от Българското Училище „ Христо Ботев” е V,Германия, Аугсбург

 

Поощрителна награда за децата от България

1. Гергана Александрова Рупчина,11 години

„Потомци на славен народ”

СОУ”Неофит Рилски”, гр.Банско

2. Георги Иванов Мутавчиев, 11години

„Потомци на славен народ”

СОУ”Неофит Рилски”,  гр.Банско

Забележка: Грамотите ще се изпратят на г-жа Елена Здравкова, преподавател на децата по БЕЛ от СОУ "Неофит Рилски", гр. Банско

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА –от 12г. до 15г.

1 място -Ивелина Татянова Мурджева, 12 години

„Потомци сме на славен народ”

Българско училище „Христо Ботев“ e.V.

Германия, Аугсбург

 

 Забележка: Грамотата ще се изпрати на г-жа Цветелина Райков., преподавател на детето от Българското Училище „Христо Ботев” е V,Германия, Аугсбург

 

Поощрителна награда – за децата от България

1.Лазар Добринов Боянов,12 г.

„Потомци на славна държава”

СОУ "Неофит Рилски", гр. Банско

 

2.Дарина Георгиева Сарафова ,12 г.

„Потомци на славен народ”

СОУ "Неофит Рилски", гр. Банско

 

3.Спас Иванов Донев, 12 г.

„Потомци сме на славен народ”

СОУ "Неофит Рилски", гр. Банско

Забележка: Грамотите ще се изпратят на г-жа Елена Здравкова, преподавател на децата по БЕЛ от СОУ "Неофит Рилски", гр. Банско

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – от 16г.-19г.

1 място – Росица Недялкова Станчева, 16г.

„Моята вътрешна сила”

Европейска Гимназия Лиза Аухоф, Линц, Австрия

 

2 място- Нонна Методиева Благова,17 г.

„Моята вътрешна сила”

Българско училище „Христо Ботев“ e.V

Германия, Аугсбург


 

Поощрителна награда – за децата от България

1. Георги Димитров Димитров, 17 г.

„Моята вътрешна сила”

Първа английска езикова гимназия, София

 

2. Румен Руменов Воденичаров, 19 г.,

„Моята вътрешна сила”

Първа английска езикова гимназия, София

 

3. Христина Илиан Керезова, 16г.

„Моята вътрешна сила”

Първа английска езикова гимназия, София 

Училището партнира в европейската програма "Еразмус +" 2016 -2018 г. на тема: 

“Училищата като част от миналото, настоящето и бъдещето на своите столици“ ID - 2016-1-BG01-KA201-023726,

заедно с Първа английска гимназия, София (Координатор)  и  Грийв Гимназиум, Копенхаген.

 Р                             РИМ

 

Българското училище "Асен и Илия Пейкови" в Рим е създадено през 2014 година от родолюбиви и ентусиазирани родители в отговор на осъзнатата нужда от структурирано и систематично обучение по български език и литература, история, география, култура и традиции на България за деца, живеещи в Италия.

От септември 2017 г. занятията се провеждат на piazza Borgoncini Duca, 5 (до Ватикана).

От 2015 година БНУ "Асен и Илия Пейкови" е член на Асоциацията на неделните училища в чужбина, а от 2016 г. е вече едно от иновативните училища на България.

        ЕТУН           НЕТУНО

 

От 2016 г. българското училище "Асен и Илия Пейкови" отвори врати и в градчето Нетуно, в близост до Рим, където се намира една от най-големите български общности на Апенините. Деца от близките градчета Анцио, Тор Сан Лоренцо, Ардея и Априлия се събират всяка неделя за редовните занятия още от 2011 г. 

След многократни промени в управлението на най-старото и многобройно училище в Италия,  днес то продължава да расте и да се развива. Стремежът на преподавателския екип е да прилага методи на обученiие, съобразени с мирогледа и убежденията на учениците, стимулирайки инициативността и самоятелността.

                   ЛАДИСПОЛИ

 

През септември 2017 г. към  училището  се присъединява и съществуващото вече училище и в Ладисполи.

Там се обучават деца предимно от началните и средните класове.

Преподавателският екип е местен и позволява по-добра спойка с общността.

Целта е да бъдат обхванати възможно по-голям брой ученици в систематизирано обучение, в което да се прилагат принципите на достъпност, равнопоставеност и взаимопомощ и в което се подпомага интегрирането в обществото и мобилността на учениците. 

 

 


Занятията се провеждат:

Рим-всяка събота от 14.30 до 18.30 ч.

piazza Borgoncini Duca, 5

 

Нетуно-всяка неделя от 10 до 14 ч. 

via S.Benedetto Manni, 6-Nettuno (RM)

 

Ладисполи- събота от 14.30 до 18.30

piazza G.Falcone - 00055 Ladispoli (RM)

Контакти:

Детелина Кирилова

(Директор на училището)

тел. 0039/3278210061

 

Венета Ненкова

(Президент на Асоциацията)

 Тел.0039/348 35 30 943

 

Mail:scuolabulgara@gmail.com